Một cổ phiếu chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 trông như thế nào? - Chiemtinhtaichinh.com

Một cổ phiếu chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 trông như thế nào?

Bạn đọc bộ sách của Mark Minervini biết được phương pháp mua của Mark dựa trên ảnh hưởng của Stan Weistein, trong đó, chúng ta tham gia vào mua ở Giai Đoạn 2 Tăng Giá.

GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (TRADE LIKE STOCK MARKET WIZARD)

Mô hình 4 giai đoạn trong chu kỳ của cổ phiếu được mô tả hình dưới

Sau đây là giải phẫu chi tiết quá trình chuyển đổi từ Giai Đoạn 1 sang Giai đoạn 2. Tại điểm A, giá breakout ra khỏi MA 30 tuần, đồng thời là mẫu hình tích lũy dạng tam giác (hoặc VCP)

Đây là trường hợp mua của FPT vào năm 2019. Lần đầu giá breakout mẫu hình tam giác vào tháng 3/2018 nhưng thấy bại. Giá chìm xuống trở lại MA150 này (tương đương MA30 tuần). Mãi đến dầu tháng 3/2019, FPT mới có điểm breakout thực sự thoát khỏi mẫu hình VCP và MA 150 ngày. Các cơ hội mua còn đến bởi các điểm pullback về MA50 ngày sau đó.

Bạn có thể hình dung ra điểm mua có kháng cự yếu nhất là khi giá vượt qua MA30 tuần (tương đương MA150 ngày) cùng với một vùng khung giá (trading range) như hình 4-2

Đây chính là trường hợp của MWG vào tháng 6/2019. Giá thoát khỏi(breakout) mẫu hình VCP và MA150 ngày vào tháng 6/2019, sau một thời gian dài MA150 ngày nằm phẳng ngay mẫu hình VCP.

Còn đây là hoạt động của mẫu hình vai đầu vai ngược với MA30 tuần.

Mẫu hình hai đáy sẽ có điểm mua như sau

Đây chính là kịch bản của VCB vào đầu năm 2019.

Hoặc trường hợp của SHB vào tháng 2/2020

 

 

Trả lời