6 triết lý "ĐỪNG BAO GIỜ" của Stan Weistein nhắc bạn luôn cẩn trọng trong trading - Chiemtinhtaichinh.com

6 triết lý “ĐỪNG BAO GIỜ” của Stan Weistein nhắc bạn luôn cẩn trọng trong trading

 1. Đừng bao giờ mua hoặc bán cổ phiếu mà không kiểm tra đồ thị.
 2. Đừng bao giờ mua cổ phiếu khi tin tốt xuất hiện, đặc biệt nếu đồ thị đang cho thấy có một đợt tăng giá mạnh trước khi công bố thông tin.
 3. Đừng bao giờ mua cổ phiếu chỉ vì nó sẽ sau một đợt giảm mạnh. Bạn sẽ thấy rằng cổ phiếu sẽ sẽ còn trở nên rẻ hơn nữa!
 4. Đừng bao giờ mua cổ phiếu khi đồ thị cho thấy đang ở trong xu hướng giảm.
 5. Đừng bao giờ nắm giữ cổ phiếu trong xu hướng giảm bất kể chỉ số P/E thấp như thế nào. Sau nhiều tuần nữa, bạn sẽ hiểu vì sao cổ phiếu đang giảm giá.
 6. Luôn luôn nhất quán. Nếu bạn nhận thấy trong cùng một tình huống, nhưng đôi khi bạn lại mua trong khi lúc khác lại bán, thì bạn đang gặp phải vấn đề khủng khiếp trong kỷ luật.

Ngoài ra còn các “Đừng Bao Giờ” khác

 • Đừng bao giờ mua cổ phiếu khi thị trường chung đang ở trong thị trường gấu.
 • Đừng mua cổ phiếu ở nhóm có sức mạnh giá kém.
 • Đừng mua cổ phiếu dưới MA 30 tuần.
 • Đừng mua khi cổ phiếu có đường MA 30 tuần đang dốc xuống.
 • Bất kể cổ phiếu tăng giá như thế nào, đừng bao giờ mua trể khi nó đã vượt quá xa điểm mua hợp lý. Thà mua tại điểm mua hợp lý còn đã lỡ thì bỏ luôn.
 • Đừng bao giờ mua một cổ phiếu có đặc điểm khối lượng yếu tại điểm breakout. Nếu bạn mua, hãy tuân thủ chặt điểm stoploss.
 • Đừng mua cổ phiếu có Sức Mạnh Giá (RS) kém
 • Đừng mua cổ phiếu có kháng cự treo lơ lửng trên đầu.
 • Đừng bao giờ đoán đáy. Mọi thứ trông có vẻ là món hời trong giai đoạn 4. Bắt đáy là trò chơi thảm họa.

Nếu bạn muốn tìm siêu cổ phiếu, chỉ mua khi nó nằm trên MA30 tuần.

Trả lời