[Phân tích sóng Elliott] USD vẫn duy trì cấu trúc sóng giảm iii (vòng tròn) - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] USD vẫn duy trì cấu trúc sóng giảm iii (vòng tròn)

Chỉ số USD Index hồi phục chạm tỷ lệ 61.8% của đoạn giảm từ đỉnh 99.188 vào ngày 29/1/2020. Sóng ii (vòng tròn) đang hình thành với dạng zigzag. Theo sau đó là sóng giảm iii (vòng tròn).

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời