Nếu bạn muốn tìm siêu cổ phiếu, chỉ mua khi nó nằm trên MA30 tuần. - Chiemtinhtaichinh.com

Nếu bạn muốn tìm siêu cổ phiếu, chỉ mua khi nó nằm trên MA30 tuần.

Stan Weinstein là một những nhà kỹ thuật truyền cảm hứng nhiều nhất cho các nhà phân tích kỹ thuật đương đại và là một trong những người được trích dẫn nhiều nhất. Ngay cả phù thủy Mark Minervini, trong cuốn sách GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN, cũng nói rằng ông là một fan hâm mộ của Stan Weinstein, đặc biệt là chu kỳ 4 giai đoạn của cổ phiếu.

Sự mê hoặc của phương pháp Stan Weinstein là sư giản đơn đến mức khó tin! Nếu bạn đọc cuốn sách Secret for Profiting in Bull and Bear Market của ông, bạn sẽ thấy đó là một cuốn sách cực kỳ dễ hiểu.

Kết quả hình ảnh cho Secret for Profiting in Bull and Bear Market"

Mô hình giải thích chu kỳ cổ phiếu của ông cực kỳ đơn giản như hình 1-6. Như ông nói, tất cả chúng ta đều cùng nói một ngôn ngữ khi nhìn vào đồ thị. 

Hình 1.6 giải thích thế nào là một Hỗ Trợ, Kháng Cự, Vùng Giá (trading range)và đường trung bình di động hoạt động như thế nào để tìm kiếm xu hướng.

Stan Weistein viết: “Công cụ kỹ thuật quan trọng giúp bạn nhận ra các chuyển động ngắn hạn và dài hạn là đường trung bình di động. Qua nhiều năm, tôi phát hiện ra rằng MA 30 tuần (gần với MA 150 ngày) là tốt nhất cho các nhà đầu tư dài hạn, mặc dù MA 10 tuần (tương đương MA 50 ngày) là tốt nhất cho các trader. Đừng mua khi cổ phiếu nằm dưới MA150 tuần, đặc biệt nếu đường MA đang trong xu hướng giảm. Chỉ mua khi cổ phiếu nằm trên MA 30 tuần, đặc biệt nếu đường MA đang tăng. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, thời điểm lý tưởng là mua khi một cổ phiếu breakout ra khỏi mức kháng cự và cũng nằm trên MA30 tuần (đường này đang ở trong xu hướng tăng)(Chỗ ghi chữ Breakout (12 1/8) trên đồ thị). Đối với một trader, thời điểm lý tưởng để mua cổ phiếu là khi nó đã nằm trên đường MA 30 tuần đang dốc lên. Điểm mua lý tưởng của trader là sau khi cổ phiếu breakout khỏi vùng giá (trading range) và pullback (kéo ngược) về MA 30 tuần và sau đó breakout lần nữa.

Các nhà đầu tư dài hạn mua khi giá breakout MA 30 tuần.

Trong khi các trader lại mua ở vùng breakout sau một trading range đã nằm trên MA30 tuần

Đường MA 30 tuần chính là công cụ nhận biết 4 giai đoạn trong chu kỳ cổ phiếu. Trong phiên bản gốc của Stan Weistein, thì giai đoạn 2 là khi giá nằm trên MA30 tuần và đang ở trong xu hướng dốc lên.

Paul Tudor Jones cũng có nghiên cứu tương tự nhưng lại sử dụng MA 200 ngày (gần MA 50 tuần)

Tại sao Paul Tudor Jones sử dụng đường MA200 ngày để lọc xu hướng?

Tóm lại, bạn có thể học được 5 quy tắc giao dịch từ Stan Weistein

  1. Đừng bán khi ở giai đoạn 1 và 2. Đừng mua ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4.
  2. Đừng mua nếu giá nằm dưới MA 30 tuần.
  3. Chờ đợi tín hiệu mua tốt hơn nếu stop loss quá rộng.
  4. Không cần thiết phải lúc nào cũng mua và nắm giữ cổ phiếu.
  5. Hãy bám chặt vào phân tích kỹ thuật, nếu bạn cảm thấy mơ hồ về tình huống hiện tại.

Trả lời