[Phân tích sóng Elliott] SP500 giảm theo sóng 3 sau dạng zigzag ở sóng 2 - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] SP500 giảm theo sóng 3 sau dạng zigzag ở sóng 2

Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ về biểu đồ CBOE Volatility index (VIX), là chỉ báo đo lường lòng tham hoặc nỗi sợ hãi của các trader. Nếu VIX tăng, nhà đầu tư trở nên sợ hãi trong khi VIX giảm cho thấy nhà đầu tư đang tham lam. Chú ý, hình dưới là VIX nghịch đảo. Biểu đồ cho thấy VIX đang tăng lên cho thấy các nhà đầu tư đang sợ hãi. Có sự phân kỳ giữa chỉ số DJIA và VIX tương tự như đỉnh tháng 10/2018.

Cấu trúc sóng ELliott của SP500 cho thấy đã hoàn tất đủ năm sóng đẩy và beakout đường xu hướng của kênh giá

Đồ thị khung thời gian cho thấy, sóng ii (vòng tròn) có dạng zigzag trong kênh giá với cấu trúc a-b-c. Sóng iii (vòng tròn) đang hình thành là sóng giảm giá mạnh.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời