Tháng Một 2020 - Page 4 of 4 - Chiemtinhtaichinh.com

Theo tháng: Tháng Một 2020

Hướng dẫn giao dịch bằng chu kỳ, phân tích kỹ thuật và chiêm tinh tài chính

Đa phần các nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam vẫn còn xa lạ với Cycles và Astrology. Đây là hai công cụ market Timing, trong phân tích kỹ thuật mà các trader trên thế giới sử dụng khá nhiều. Trong bài viết này, tôi minh họa cách sử dụng kết hợp Cycles, Astrology và TA […]

TÀI CHÍNH HÀNH VI (bài 2): MỘT SỐ BÀI HỌC CẦN BIẾT

Con người thường ảo tưởng. Sự ảo tưởng của các nhà đầu tư phần lớn liên quan đến việc dự báo tương lai. Nhiều người tin rằng, họ có khả năng dự tốt tương lai nhưng thực tế là ngược lại. Hoặc con người thường có sự tự tin thái quá về khả năng kiểm […]