[Phân tích sóng Elliott] Giá vàng tiếp tục giảm theo sóng 3 - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Giá vàng tiếp tục giảm theo sóng 3

Trên đồ thị khung thời gian 120 phút, giá vàng có cấu trúc sóng Elliott như sau. Sóng ii(vòng tròn) có dang bất bình thường (irregular) và đang chuyển sang sóng iii (vòng tròn), là sóng giảm mạnh.

Quan điểm của chúng tôi cho rằng, giá vàng đã kết thúc đỉnh dài hạn

[Phân tích sóng Elliott] Vàng kết thúc đỉnh dài hạn? Thêm một thế hệ bị nhốt ở giá cao

Bạn có thể nhìn thấy điều đó trên cấu trúc sóng Elliott dài hạn của vàng. Theo đó, sóng B (vòng tròn) đã kết thúc và chuyển sang sóng C (vòng tròn) giảm giá dài hạn.

Sự giảm giá của vàng, là chỉ số USD Index đang tăng giá trở lại sau mẫu hình cái nêm

Image

Chuyên gia đếm sóng Elliott, Grega Horvat cũng ủng hộ kịch bản giảm giá của vàng.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời