Shake out qua 2 thanh giá. Case HDC - Chiemtinhtaichinh.com

Shake out qua 2 thanh giá. Case HDC

Shake Out là cú rũ bỏ thường diễn ra trong phân tích VSA. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nó là gì nhé!

Mô Tả

Rũ bỏ là một cú giảm giá với spread rộng nhưng đóng cửa ở gần đỉnh để loại bỏ (shake out) các nhà giao dịch yếu. Nếu khối lượng thấp, điều này cho thấy lực cung đã cạn kiệt. Khối lượng cao cho thấy cầu đã vượt cung nhưng nên nhớ cung sẽ trở lại khi giá tiếp tục tăng. Nếu spread hẹp thì cú rũ bỏ ít có hiệu lực. Cẩn trngj nếu như thanh giá có một khoảng trống giảm giá như là hành động cho thấy có lực suy yếu ẩn đằng sau.

Rủ Bỏ có thể diễn ra qua hai thanh gia. Thanh giá đầu tiên thể hiện sức mạnh mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp ngăn đà giảm của giá. Thanh giá thứ hai xác nhận sức mạnh đó. Đôi khi nó trùng với sự đảo chiều đáy. Cần thận trọng với thanh giá  thứ hai nếu đó là thanh giá tăng nhưng lại đóng cửa cách xa đỉnh cao nhất với khối lượng lớn. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều lực cung và bạn nên kỳ vọng có một cú test. Nếu giá đóng cửa của thanh giá thứ hai cao hơn đỉnh của thanh giá đầu tiên, điều này cho thấy sức mạnh.

Bối Cảnh:

Bối cảnh cực kỳ quan trọng. Bạn nên nhìn thấy bối cảnh mạnh như sự xuất hiện của Stopping Volume hoặc selling climax. Nếu có một vài SOW (dấu hiệu yếu) cho thấy lực cung vẫn còn.

Stopping Volume, công cụ VSA giúp các trader bắt đáy hiệu quả khi kết hợp với Bollinger Band, đường MA. Case VCB

Kỳ vọng gì trong tương lai

Một cú shake out với khối lượng thấp là một cú test mạnh mẽ và có hiệu lực tương đương. Nó cho thấy lực cung đã biến mất và bạn nên kỳ vọng giá tăng cao hơn.  Một cú shake out với khối lượng cao cho thấy cầu đã xuất hiện để hấp thụ lực cung nhưng chúng sẽ cần cú test khác trong tương lai để loại bỏ lực cung này. Một cú test với khối lượng thấp ở khu vực shake out sẽ là một dấu hiệu SOS. Hãy cẩn trọng nếu theo sau các cú shake out là các thanh giá tăng với khối lượng thấp hoặc các thanh giá tăng với khối lượng lớn nhưng đóng cửa ở giữa, đặc biệt nếu spread hẹp. Thị trường có thể bắt đầu giăng bẫy và đi ngang trước khi có cú tăng giá mạnh mẽ khác. Nên nhớ, bạn cần phải nhìn ra bối cảnh tổng thể chứ không phải từng thanh giá.

CASE HDC

Vào ngày 25/2/2019, phần mềm TradeGuider nhận diện sự xuất hiện của Shake Out qua hai thanh giá. Thanh giá đầu tiên là một cú test, thanh giá thứ hai là Shake Out khi đóng cửa bằng với đỉnh của thanh giá đầu. Tuy nhiên, khối lượng lớn đi kèm spread hẹp ở thanh giá thứ hai và bối cảnh đi ngang khiến HDC tiếp tục đi ngang một thời gian nữa trước khi có cú tăng giá đầu tiên trong năm 2019.

Vào ngày 10/5/2019, TradeGuider nhận diện một cú Shake Out khác, đúng gần bằng giá tại vùng Shake Out trước đó. Thanh giá đầu tiên có khối lượng trung bình, spread rộng, là một thanh giảm giá nhưng đóng cửa ở giữa. Thanh giá thứ hai tăng giá với khối lượng thấp và đóng cửa ở đỉnh cao nhất ngày. Đây là một cú shake out tốt vì sau đó giá tăng ngay lập tức.

 

Trả lời