Stopping Volume, công cụ VSA giúp các trader bắt đáy hiệu quả khi kết hợp với Bollinger Band, đường MA. Case VCB

Potential Stopping Volume/Climactic Action: Mô tả: Một thanh giá giảm với khối lượng cao bất thường có thể chứa lực mua từ các nhà giao dich chuyên nghiệp nếu như nó đang tạo một đáy mới và thanh giá tiếp theo là tăng. Trong VSA, nên nhớ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích mua … Đọc tiếp Stopping Volume, công cụ VSA giúp các trader bắt đáy hiệu quả khi kết hợp với Bollinger Band, đường MA. Case VCB