[Phân tích sóng Elliott] Vàng kết thúc đỉnh dài hạn? Thêm một thế hệ bị nhốt ở giá cao

Như chúng tôi đã phân tích trong bài viết trước, vàng đang trong ở giai đoạn chạy sóng tăng cuối cùng. Thường ở giai đoạn tăng cuối, các cú bứt tốc kiểu nước rút thường hay xảy ra. Thật lý tưởng, xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo ra cú bứt tốc hoàn hảo … Đọc tiếp [Phân tích sóng Elliott] Vàng kết thúc đỉnh dài hạn? Thêm một thế hệ bị nhốt ở giá cao