[Phân tích sóng Elliott] Vàng kết thúc đỉnh dài hạn? Thêm một thế hệ bị nhốt ở giá cao - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Vàng kết thúc đỉnh dài hạn? Thêm một thế hệ bị nhốt ở giá cao

Như chúng tôi đã phân tích trong bài viết trước, vàng đang trong ở giai đoạn chạy sóng tăng cuối cùng. Thường ở giai đoạn tăng cuối, các cú bứt tốc kiểu nước rút thường hay xảy ra. Thật lý tưởng, xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo ra cú bứt tốc hoàn hảo cho giá vàng. Giá vàng theo đó, thiết lập đỉnh cao 7 năm.

[Phân tích sóng Elliott] Gold đang ở sóng cuối của sóng tăng giá

Tuy nhiên, các dấu hiệu tạo lập đỉnh giá vàng xuất hiện. Đầu tiên, là sự phân kỳ liên thị trường giữa giá vàng và giá bạc. Trong khi giá vàng thiết lập đỉnh cao mới, bạc thất bại tạo đỉnh mới.

Trở lại với mô hình đếm sóng Elliott của giá vàng. Sóng tăng C của sóng tăng (Y) trong sóng B(vòng tròn) đã chạm vào mục tiêu giá của chúng tôi. Khả năng đây là vùng đỉnh của giá vàng.

Trên đồ thị H4, chúng tôi đã thấy sóng C có đủ năm sóng tăng từ (i) đến (v). Có sự phân kỳ giữa (iii) và (iv) với MACD Histogram để xác nhận đạt đỉnh.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Ở góc độ chu kỳ và chiêm tinh tài chính:
Nhà phân tích chiêm tinh tài chính Raymond Merriman nhắc nhở: “Vì Mars đã rời cung Bọ Cạp từ ngày 3.1.2020, đây là thời điểm có khả năng thiết lập đỉnh cho giá vàng”
We would also like to point out that Mars has now left Scorpio, November 19 through January 3. This was our “Time for Gold,” as subscribers to MMA’s monthly, weekly, and daily reports benefited from, having bought Gold the week before the ingress, when lows were due (the low was 1446) and exiting final positions as Mars left Scorpio on January 3 (as Gold exceeded 1550). There is no technical sign yet that Gold has topped out, but you have to stay with the plan, and the plan was to buy on an isolated low within two weeks of Mars entering Scorpio (which we did), and hold until the end of the transit (which we did). It paid off very handsomely, just as it has so many times in the past. Trích từ MMA cycles.
Đỉnh chu kỳ hiện tại có thể là đỉnh PT

Trả lời