[Phân tích sóng Elliott] HPG có dạng sóng tam giác. Tuyệt chiêu "Kiếm Đâm" - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] HPG có dạng sóng tam giác. Tuyệt chiêu “Kiếm Đâm”

HPG đang có dạng sóng tam giác ở sóng 2 (vòng tròn). Tôi nhìn thấy có đủ cấu trúc từ a đến e. Nếu chuyển sang sóng 3 (vòng tròn) thì đó là sóng tăng mạnh theo tuyệt chiêu “Kiếm Đâm” trong sóng Elliott.

[Sóng Elliott] Tuyệt Chiêu “Kiếm Đâm (Thrust)” giúp bạn tìm kiếm siêu cổ phiếu!!!

Dòng cổ phiếu thép đang có RS ngày càng cao

[Nhìn Lại Tuần Qua, 3/1/2020] Dòng ngân hàng và thép đang tăng tốc

Xem lại các yếu tố cơ bản của HPG tại đây

[Nhìn lại tuần qua, 27/2/2019] Triển vọng phục hồi từ nhóm Hàng Tiêu Dùng, Tài Nguyên Cơ Bản và Bất Động Sản. Tiêu điểm CCL, HPG

Combo sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM” (Miễn phí truy cập CANSLIM Vietnam)

Trả lời