Phân tích khối lượng và đường xu hướng. Case HPG - Chiemtinhtaichinh.com

Phân tích khối lượng và đường xu hướng. Case HPG

Khối lượng giảm khi tiếp cận đường xu hướng là tốt

Trong một cú giảm giá, giá có thể tiếp cận đường xu hướng dưới (đường hỗ trợ), với khối lượng thấp là dấu hiệu tốt. Khả năng giữ được đường xu hướng là cao vì điều này cho thấy không có nỗ lực (no effort) để làm thay đổi xu hướng.

Ngược lại, nếu khối lượng cao cùng với spread giảm giá rộng khi tiếp cận đường xu hướng thì khả năng đường xu hướng bị gãy rất cao.

Sau đây là ví dụ của HPG. Trong lần chạm đầu tiên vào đường xu hướng. HPG có hai phiên giảm giá. Trong đó phiên đầu tiên, Spread ở mức trung bình, khối lượng cao. Phiên thứ hai, spread bị thu hẹp và khối lượng ở mức trung bình. Phiên ngày 25/11/2019 mà tôi thể hiện có Spread ở mức trung bình trong khi khối lượng thấp. Điều cho thấy không có lực cung đổ ra để phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ.

Nhưng chờ đã: Khối lượng vẫn có thể bị hấp thụ tại đường xu hướng dưới!

Nếu bạn quan sát thấy một ngày giảm giá với khối lượng lớn, ngay khi gần hoặc chạm vào đường xu hướng dưới, thì đó là một áp lực bán mạnh. Lúc này, bạn phải quan sát phản ứng ở ngày tiếp theo. Nếu ngày tiếp theo tăng giá, thì nó cho thấy rằng ngày giảm giá với khối lượng lớn trước đó chứa đựng lực mua trong đó (để hấp thụ bên bán), điều này giúp thị trường tăng giá vào ngày tiếp theo. Đây cũng là tín hiệu mạnh cho bên mua. Tuy nhiên, bạn cần biết thị trường có đang tích lũy trước khi có sóng tăng. Thị trường về cơ bản tăng giá hay giảm giá là do đang ở giai đoạn tích lũy (accumulation) hay phân phối (distribution). 

Sau đây là ví dụ từ HPG trong 8/1/2020. Spread ở mức trung bình trong khi khối lượng giảm giá lớn khi tiếp cận đường xu hướng. Đó là áp lực bán. Nhưng ngày hôm sau, 9/1/2020, Spread rộng với khối lượng trung bình. Điều này cho thấy có lực mua nằm ẩn bên trong phiên giảm giá ngày 8/1/2020.

Nguồn: Tham khảo từ “Master to Market” của Tom William về phân tích VSA

Kết quả hình ảnh cho Master to Market tom william

 

Trả lời