[Quản trị tiền] Áp dụng phương pháp Fixed Ratio của Ryan Jones cho tài khoản nhỏ - Chiemtinhtaichinh.com

[Quản trị tiền] Áp dụng phương pháp Fixed Ratio của Ryan Jones cho tài khoản nhỏ

Ryan Jones được ca ngợi bởi Larry William như là một trong những người giúp ông tạo ra cuộc cách mạng trong quản trị tiền. Như đã nói ở trong các bài viết trước, phương pháp Phần Trăm Rủi Ro Cố Định có nhược điểm là các nhà đầu tư với tài khoản nhỏ phải chờ đợi rất lâu để tăng quy mô vị thế. Ước tính với quy mô tài khoản 1 tỷ đồng, họ phải kiếm khoản lãi 100% mới tăng được quy mô vị thế giao dịch. Vì thế, Ryan Jones đã phát hiện ra cách thức quản trị tiền mới để “kích tài khoản nhỏ”, giúp nó nhanh chóng đạt được lợi ích của quản trị tiền.

[Quản trị tiền] Larry William đã từ bỏ công thức Kelly, từng giúp ông biến tài khoản bé xíu $10,000 thành 1.1 triệu USD trong một năm như thế nào?

[Quản trị tiền] Tại sao phương pháp phần trăm rủi ro cố định (fixed percentage) không phù hợp với nhà đầu tư nhỏ?

Chi tiết phương pháp của Ryan Jones nằm trong cuốn sách The Trading Game. Ở đây là một hướng dẫn sơ bộ về cách áp dụng và quan điểm của Ryan Jones về cách phối hợp giữa các chiến lược quản trị tiền.

Bạn phải có các thông số sau

  • Số lượng hợp đồng đang giao dịch hiện tại. Vấn đề số lượng hợp đồng khi áp dụng vào TTCK không được thảo luận ở đây. Đó là một cách xử lý riêng của tôi.
  • Quy mô vốn hiện tại.
  • Delta: Nghĩa là sự thay đổi. Đây là biến số quan trọng của Ryan Jones. Delta là một hằng số không đổi. Ryan Jones đề nghị sử dụng Delta bằng một nửa Drawdown mà bạn đang gặp phải. Delta là biến số giúp bạn tăng quy mô vị thế giao dịch (số hợp đồng). Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch 2 hợp đồng. Với Delta bằng 40 triệu. Bạn sẽ chuyển sang giao dịch 3 hợp đồng, tức tăng thêm 1 hợp đồng khi nào tài khoản tăng thêm mức Delta là 40 triệu. Tương tự như thế, bạn sẽ chuyển sang giao dịch 4 hợp đồng (từ mức 3 hợp đồng) nếu như tài khoản tăng thêm 40 triệu nữa. 
  • Công thức để xác định quy mô vốn tiếp theo nhằm chuyển sang quy mô giao dịch mới là

Quy mô vốn hiện tại + Số lượng hợp đồng hiện tại * Delta.

Bảng Excel dưới là ví dụ minh họa cho tài khoản 1 tỷ đồng và đang giao dịch 2 hợp đồng với Delta bằng 40 triệu. Lúc này, quy mô vốn tiếp theo = 1 tỷ + (2 x 40 triệu)= 1,080 triệu.

Không cần phải áp dụng bảng Excel, bạn có công thức sau để tính mức lợi nhuận tăng thêm cần thiết để chuyển sng quy mô giao dịch mới.

(Số lượng hợp đồng hiện tại x Số lượng hợp đồng hiện tại – số lượng hợp đồng hiện tại)/2 và sau đó nhân với Delta

Áp dụng công thức trên bạn dễ dàng tính được mức lợi nhuận tăng thêm cần thiết để gia tăng quy mô vị thế giao dịch từ 2 hợp đồng lên 3 hợp đồng, và sau đó là 4, 5, hoặc 6 hợp đồng. 

Giả sử rủi ro cho mỗi hợp đồng là 10 triệu, thì % rủi ro của tổng tài khoản ở mỗi quy mô giao dịch được trình bày ở cột cuối. Đợt giản lấy 10 triệu x số lượng hợp đồng giao dịch, sau đó chia cho tổng quy mô vốn hiện tại.

Bạn thấy đấy, khi ở mức 4 hợp đồng, rủi ro cho mỗi giao dịch là 2.86% và đạt đỉnh. Sau khi tiếp tục tăng quy mô vốn lên, rủi ro cho mỗi lượt giao dịch giảm xuống. Khi tài khoản chạm mức gần 6 tỷ đồng, bạn có thể chuyển sang sử dụng phương pháp Rủi Ro Phần Trăm Cố Định để được hưởng lợi ích của Geometric Profit.

Đây chính là quan điểm của Ryan Jones. Không có chiến lược quản trị tiền nào tối ưu nhất mà chỉ có chiến lược nào phù hợp ở từng giai đoạn. Nhược điểm của phương pháp Fixed Ratio là không tính đến Risk of Ruin. Đối với tài khoản nhỏ, bạn có thể tạm thời giảm bớt ưu tiên mục tiêu này để sử dụng phương pháp Fixed Ratio nhằm tăng nhanh quy mô giao dịch. Nhưng khi tài khoản đủ lớn, có thể chuyển sang các phương pháp Rủi Ro Phần Trăm Cố Định để kiểm soát chặt Risk of Ruin.

 

Trả lời