[Quản trị tiền] Tại sao phương pháp phần trăm rủi ro cố định (fixed percentage) không phù hợp với nhà đầu tư nhỏ?

Chúng ta đã quá quen với phương pháp quản trị tiền theo phần trăm rủi ro có định (fixed percentage) được rao giảng gần đây trong các cuốn sách tài chính. Phương pháp này đang ngày càng được phổ biến hóa. Phần lớn cuốn sách giao dịch tài chính gần đây đều khuyên bạn nên … Đọc tiếp [Quản trị tiền] Tại sao phương pháp phần trăm rủi ro cố định (fixed percentage) không phù hợp với nhà đầu tư nhỏ?