[Phân tích sóng Elliott] Thời điểm mua vàng? - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Thời điểm mua vàng?

Trên đồ thị ngày của giá vàng, kịch bản sóng 4 đã hoàn tất theo cấu trúc zigzag và đang tăng giá theo sóng tăng 5. Theo tình huống này, giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, có thể vượt 1,557.

Đây là kịch bản mà Grega Horvat đã dự phóng ở phút thứ 15 trên kênh youtube của mình.

Triển vọng TTCK Mỹ, vàng, dầu, tiền tệ, bitcoin năm 2020 dưới góc nhìn sóng Elliott

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời