Triển vọng TTCK Mỹ, vàng, dầu, tiền tệ, bitcoin năm 2020 dưới góc nhìn sóng Elliott - Chiemtinhtaichinh.com

Triển vọng TTCK Mỹ, vàng, dầu, tiền tệ, bitcoin năm 2020 dưới góc nhìn sóng Elliott

Chuyên gia phân tích sóng Elliott Grega Horvat vừa có video đánh giá triển vọng TTCK Mỹ, vàng, dầu, tiền tệ, bitcoin năm 2020 dưới góc nhìn sóng Elliott. Vui lòng xem kênh youtube

Là một nhà giao dịch cổ phiếu, tôi quan tâm đến TTCK Mỹ. Đầu tiên là kịch bản sóng V tiếp tục hình thành.

Sau đó là kịch bản SP500 sóng IV với kịch bản tạo thành vùng củng cố

Tìm hiểu về phương pháp giao dịch theo sóng Elliott tại cuốn sách

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời