[Phân tích sóng Elliott] Vàng giảm theo cấu trúc sóng Zigzag trong kênh giá - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Vàng giảm theo cấu trúc sóng Zigzag trong kênh giá

Short vàng thôi anh em! Có cấu trúc sóng zigzag trong kênh giá là thấy ngon rồi.

Nếu đo chi tiết thì có 100 thanh giá bằng nhau giữa các sóng con đấy!

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời