[Phân tích sóng Elliott] Đã xuất hiện tiềm năng phân kỳ dương trên đồ thị H1 của VN-Index - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Đã xuất hiện tiềm năng phân kỳ dương trên đồ thị H1 của VN-Index

Trên đồ thị H1 của VN-Index, chúng ta nhận thấy dấu hiệu phân kỳ dương giữa đáy sóng iii và sóng v với chỉ báo MACD Histogram.

Trên đồ thị ngày, chỉ số VN-Index đang ở gần vạch Fibonacci 50% và vùng hỗ trợ tạo bởi các đáy nhíp vào tháng 6.2019.

Nếu hồi phục, vùng đỉnh sóng iv, tức 980 sẽ là mục tiêu giá ban đầu. Đây đồng thời là ngưỡng MA200 ngày.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời