[Phân tích sóng ELliott] USD/JPY giảm, EUR/USD tăng - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng ELliott] USD/JPY giảm, EUR/USD tăng

Trên đồ thị của USD Index, tôi nhận thấy cấu trúc sóng giảm 3

Tương tự, cấu trúc của USD/JPY là sóng giảm

Trong khi đó, EUR/USD đang ở cấu trúc sóng tăng 3

Trên đồ thị H4, tôi đang thấy EUR đã thoát ra khỏi cấu trúc zigzag trong kênh giá

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời