[Phân tích sóng Elliott] Dow Jones đã hoàn tất kênh giá, "điều chỉnh bắt đầu!" - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Dow Jones đã hoàn tất kênh giá, “điều chỉnh bắt đầu!”

Đúng như chúng tôi cảnh báo về cấu trúc sóng của Dow Jones, chỉ số này đã bắt đầu điều chỉnh.

[Phân tích sóng elliott] Dow Jones chỉnh rồi, sau khi sóng v kết thúc.

Trên đồ thị ngày của Dow Jones, cấu trúc sóng D đã kết thúc. Hoặc bạn có thể nhìn thấy chi tiết trên khung thời gian 90 phút.

Ít nhất, Dow Jones phải chỉnh về 27,650

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời