Sử dụng Bollinger để bắt đáy, kết hợp cùng RSI. Case VCB, MWG - Chiemtinhtaichinh.com

Sử dụng Bollinger để bắt đáy, kết hợp cùng RSI. Case VCB, MWG

Bạn có thể xem lại một loạt bài viết về Bollinger Band mà tôi thường sử dụng

Hướng dẫn giao dịch theo Bollinger Band như một Pro Trader

Bắt đỉnh và đáy bằng Bollinger Band

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng Bollinger Band để bắt đáy. Đây là một chiến lược có rủi ro thấp.

Bước 1: Bạn phải tìm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Rất dễ, đó là cổ phiếu có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.  Đừng cố gắng bắt đáy ở cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm. Thực chất ở đây là bạn đang đi bắt các đáy của những đợt điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng tăng của cổ phiếu. Ví dụ

how to use bollinger band indicator

Bước 2: Tìm xem giá có bị chạm vào dãi băng dưới của Bollinger Band sau khi điều chỉnh từ dải băng trên.

double bollinger band strategy

Bước 3: Một khi giá chạm vào dãi băng dưới của Bollinger Band, kiểm tra RSI có nằm trong vùng từ 30-50 và đang tăng hay không.

bollinger bands RSI trading strategy

Nhớ là RSI phải đang tăng móc lên

RSI indicator bollinger bands strategy

Bước 4: Tìm các mẫu hình nến đảo chiều.

Bollinger Bands Bounce Trading Strategy

Bước 5: Stoploss đăt ở dưới đáy của cây vượt ngoài Bollinger Band, hoặc 30-50 pip trong forex. Chốt lãi tại dãi băng trên của Bollinger Band.

Nguồn tham khảo: https://tradingstrategyguides.com/bollinger-bands-bounce-trading-strategy/

5 Bollinger Bands Trading Strategies You Should Know

ÁP DỤNG CHO VCB

 • VCB đang nằm trong xu hướng tăng với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
 • VCB kéo về MA50 ngày và đóng có phiên bị tuột ra ngoài dãi băng dưới của Bollinger Band.
 • Có điểm hỗ trợ tạo bởi các đỉnh cũ (kháng cự thành hỗ trợ)
 • RSI kéo về 40 và tăng lên.
 • Có mẫu hình nến đảo chiều tăng giá.
 • Ngoài ra, tiềm ẩn phân kỳ ẩn tăng giá giữa RSI với giá.

MWG

 • Đang ở trong xu hướng tăng giá với đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
 • MWG có cú giảm đột ngột.
 • MWG có hỗ trợ bởi MA120 ngày, Pin Bar.
 • RSI từ 30 tăng lên
 • Pin Bar nằm ở ngoài dãi băng Bollinger

Trả lời