Sau SSI, đến lượt BVSC nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu PTB - Chiemtinhtaichinh.com

Sau SSI, đến lượt BVSC nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu PTB

Vào ngày 11/10/2019, trước thời điểm PTB công bố báo cáo tài chính quý 3/2019, CTCK SSI nâng dự báo lợi nhuận của công ty lên 22% và mục tiêu giá là 87,000. Hiện SSI đang dự báo PTB có mức lợi nhuận sau thuế 483tỷ đồng (tăng 20%) trong năm 2019 và năm 2019 sẽ có mức lợi nhuận sau thuế 565 tỷ đồng vào năm 2020 (tăng 22%).

SSI nâng dự phóng lợi nhuận sau thuế Phú Tài lên 22%, mục tiêu giá lên 87,000, PTB thiết lập điểm phá vỡ mô hình Chiếc cốc-tay cầm.

Trong báo cáo tháng 11/2019, CTCK BVSC dự báo PTB có thể đạt lợi nhuận 424 tỷ đồng và 485 tỷ đồng vào năm 2020, lần lượt tăng 10% và 26% so với năm 2018. BVSC nâng mức dự báo mục tiêu giá lên 90,800, với tiềm năng tăng giá là 26%. Như vậy so với báo cáo thăm doanh nghiệp hồi tháng 3/2019, BVSC đã nâng mạnh mục tiêu giá từ 79,000 lên 90,800.

Trên đồ thị giá. PTB đang có chiến lược ” Giá kéo ngược về MA50 ngày với khối lượng thấp”. Vùng giá 72 là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho PTB tạo bởi MA50 ngày và đỉnh cũ nay trở thành hỗ trợ.

Trả lời