[Phân tích sóng Elliott] Giá vàng có Zigzag trong kênh giá, còn giảm thêm - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Giá vàng có Zigzag trong kênh giá, còn giảm thêm

Trên khung thời gian H4, tôi phát hiện có mẫu hình Zigzag trong kênh giá ở vị trí sóng (iv). Điều này mở ra khả năng giảm giá tiếp theo của sóng (v). Điểm hỗ trợ có thể nằm ở mức 1411-1420.

Tương tự như vàng, giá bạc cũng có mẫu hình zigzag trong kênh giá.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

 

Trả lời