[video] Chuyên gia đếm sóng Elliott- Grega Horvat cho rằng vàng có hỗ trợ mạnh tại vùng 1440-1450. Xu hướng tăng sắp trở lại - Chiemtinhtaichinh.com

[video] Chuyên gia đếm sóng Elliott- Grega Horvat cho rằng vàng có hỗ trợ mạnh tại vùng 1440-1450. Xu hướng tăng sắp trở lại

Xem video

Trả lời