[Phân tích sóng Elliott] SP500 và DJIA đang dần hoàn tất sóng v - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] SP500 và DJIA đang dần hoàn tất sóng v

Về tổng thể, cấu trúc sóng Elliott của Dow Jones theo đồ thị ngày là như sau. DJIA đang ở sóng c (vòng tròn) của sóng D.

Chi tiết cấu trúc sóng c(vòng tròn) ở hình dưới). Trên khung thời gian 90 phút, bạn thấy rõ sóng c (vòng tròn) đang có năm sóng từ (i) đến (v) diễn ra trong một kênh giá song song. Hiện chúng ta đã có đủ cấu trúc sóng (i), (ii), (Iii), (iv), còn sóng (v) đang diễn ra.)

Tương tự, SP500 sau khi thiết lập sóng tam giác trên đồ thị 60 phút ở vị trí sóng (iv) đang đi đến đoạn cuối của sóng (v).

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời