[Phân tích sóng Elliott] GBP/USD bước vào sóng tăng sau mẫu hình Zigzag trong kênh giá - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] GBP/USD bước vào sóng tăng sau mẫu hình Zigzag trong kênh giá

Trên đồ thị 360 phút, chúng tôi nhìn thấy sóng (ii) có dạng zigzag trong kênh giá. Điều này mở ra khả năng tăng giá theo sóng tăng (iii).

Trên đồ thị ngày, GBP/USD vẫn đang ở trong trend tăng của sóng iii (vòng tròn)

Để xem hướng dẫn theo sóng zigzag, vui lòng đọc cuốn sách

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời