[Phân tích sóng Elliott] VN30 có Zigzag trong kênh giá, chờ vượt 937 - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] VN30 có Zigzag trong kênh giá, chờ vượt 937

Trên đồ thị M15, mô hình sóng Elliott của VN30 có dạng zigzag trong kênh giá. Lúc này, chỉ cần VN30vượt ngưỡng 937 sẽ mở ra cơ hội tăng theo sóng v.  Hiện tại mức điểm 933 của VN30 tương đương với 1012 của VN-Index. Như vậy, khi VN30 vượt ngưỡng 937, tương đương VN-Index vượt 1016 điểm.

Trên đồ thị ngày, chúng tôi vẫn lạc quan theo kich bản sóng tam giác của sóng (2) đối với VN-Index. Cấu trúc sóng (2) có dạng tam giác và đã breakout vào ngày 1/11/2019.

Hiện tại VN-Index đã nảy lên khỏi MA20 ngày và vẫn giữ được. Điều này giúp chúng ta kỳ vọng vào một xu hướng tăng.

Khóa học Trend Trader

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

 

Trả lời