[Phân tích sóng Elliott] Liêu EUR/USD có tiếp tục tăng sau sóng chéo - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Liêu EUR/USD có tiếp tục tăng sau sóng chéo

Trên đồ thị ngày, cấu trúc sóng Elliott của EUR/USD như sau. Với sóng chéo đã hoàn tất ở vị trí cuối sóng (B). EUR/USD được kỳ vọng tăng giá theo sóng (C)

Cấu trúc sóng trên đồ thị 120 phút và 30 phút rõ hơn. Theo đó, sóng (ii) đã hoàn tất và đang chuyển sang sóng (iii). Trong ngắn hạn, EUR/USD có thể chạm mốc 1.10810

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời