[Phân tích sóng Elliott] Cơ hội lớn mua Bitcoin, liệu có giá 18,000 - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Cơ hội lớn mua Bitcoin, liệu có giá 18,000

Cấu trúc sóng Elliott hiện tại cho Elliott. Cấu trúc sóng Double Zigzag W-X-Y đã hoàn tất. Điều này mở ra khả năng tăng giá lên mốc 10,000. Nếu vượt qua ngưỡng tâm lý này, sóng (3) sẽ diễn ra với mục tiêu 18,000.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời