[Phân tích sóng Elliott] Thận trọng USD/JPY có kịch bản giảm - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] Thận trọng USD/JPY có kịch bản giảm

Trên đồ thị ngày, kịch bản sóng Elliott của USD/JPY như sau. Theo đó, sóng 2 (màu đỏ) có cấu trúc dạng Triple Zigzag và đạt tới tỷ lệ Fibonacci 61.8%. Khả năng đạt đỉnh khá cao và trở lại giảm theo sóng 3. Nếu như USD/JPY vượt qua ngưỡng kháng cự 109.367 của Fibo 61.8% nó sẽ hướng tới mốc 110.5 của Fibo 78.6%.

Trên đồ thị sóng theo khung thời gian 480 phút. Nếu đường trendline nối đáy (c) và (d) bị phá vỡ, tức kênh giá song song bị phá thủng. USD/JPY sẽ giảm và xác nhận kịch bản sóng 2 đã kết thúc.

Chỉ số USD Index cũng đang hoàn tất sóng 2 dạng cấu trúc zigzag. nếu như điều này xảy ra, USD/JPY sẽ rơi mạnh.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời