[Phân tích sóng Elliott] USD/JPY có mẫu hình lá cờ - Chiemtinhtaichinh.com

[Phân tích sóng Elliott] USD/JPY có mẫu hình lá cờ

Trên đồ thị khung thời gian H4, tôi nhìn thấy mẫu hình lá cờ (flag) xuất hiện. Đây vẫn là chiêu thức giao dịch sóng Elliott như trước. Gần như năm 2019, tôi sử dụng chiến lược “Zigzag in Channel) và “Lá Cờ” đối với USD/JPU.

Trả lời