Tôi, Bố Mẹ Tôi và Con Tôi đầu tư khác nhau như thế nào? - Chiemtinhtaichinh.com

Tôi, Bố Mẹ Tôi và Con Tôi đầu tư khác nhau như thế nào?

TÔI 33 TUỔI, THUỘC THẾ HỆ THIÊN NIÊN KỶ
  • Thế hệ X trong khi đặt mục tiêu mua nhà ở tuổi 27 (Bố Mẹ Tôi) thì Thế hệ Thiên Niên Kỷ chỉ muốn tập trung giao dịch tài chính để kiếm tiền (Tôi). Vấn đề là thế hệ của tôi lạc quan về tương lai nhiều hơn bố mẹ tôi.
  • Thế hệ Bố Mẹ Tôi không quan tâm đến tiền ảo, còn các bạn cùng trang lứa của tôi quan tâm nhiều đến tiền ảo.
  • Thế hệ Bố Mẹ Tôi ít bị mất hàng sau mỗi lần biến động mạnh của TTCK còn thế hệ của tôi rất dễ bị mất hàng.
  • Nếu giàu có, thế hệ bố mẹ tôi sẽ trả nợ, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, nghỉ hưu. Có rất ít người ở thế hệ bố mẹ tôi muốn mở doanh nghiệp nhỏ, hay tham gia thị trường chứng khoán. Thế hệ X chúng tôi thì ngược lại. ĐIỀU BUỒN CƯỜI, LÀ THẾ HỆ CON TÔI SẼ PHẢI NGẬP MẶT RA TRẢ NỢ. CHÚNG CHỈ MUỐN XÓA SẠCH KHOẢN NỢ DO CHI PHÍ CUỘC SỐNG CAO.

Nguồn: NDH

Trả lời