Trong những giai đoạn thị trường khó khăn, các siêu cổ phiếu cần tới hai nền giá để bứt tốc - Chiemtinhtaichinh.com

Trong những giai đoạn thị trường khó khăn, các siêu cổ phiếu cần tới hai nền giá để bứt tốc

Nền giá chồng nền giá (base-on base) là một trong những mẫu hình khó nhận diên đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm. Nền giá chồng nền giá được tính là một nền chứ không phải hai và không ít nhà giao dịch nhầm lẫn về điều này.

Nền giá chồng nền giá xuất hiện khi một cổ phiếu hình thành một nền giá bình thường (chiếc cốc tay cầm; hai đáy, nền giá phẳng…) và xuất hiện điểm phá vỡ. Nhưng vì thị trường chung gặp khó khăn, giá không tăng quá xa khỏi điểm phá vỡ và chưa chạm đến mức 20 thì bị điều chỉnh trở lại. Trong trường hợp này, cổ phiếu có thể xây lại nền giá để chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo.

LƯU Ý: NỀN GIÁ CHỒNG NỀN GIÁ KHÔNG CHỈ CÓ NGHĨA NỀN GIÁ NÀY NẰM CHỒNG LÊN NỀN GIÁ TRƯỚC (TỨC ĐÁY NỀN GIÁ THỨ HAI CHƯA THỦNG ĐIỂM PIVOT CỦA NỀN GIÁ TRƯỚC); MÀ TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP THỦNG ĐIỂM PIVOT, NHƯNG KHÔNG PHÁ THỦNG ĐÁY CỦA NỀN GIÁ TRƯỚC.

Ví dụ cổ phiếu ServiceNow (mã NOW)

Ví dụ như cổ phiếu NOW vào tháng 10 năm 2016, hình thành chiếc cốc trong thời gian 12 tuần, sau đó có điểm phá vỡ (đánh dấu số 1). Điểm breakout là 89.89. Trong 3 tuần sau, cổ phiếu chỉ tăng được 5% từ điểm pivot.

Cổ phiếu sau đó bị điều chỉnh và phá thủng điểm pivot để hình thành chiếc cốc trong vòng 9 tuần (đánh dấu số 2). Điểm breakout xảy ra vào tháng 4.2017 khi vượt qua điểm pivot 94.82.

Cổ phiếu này sau đó tăng 86% lên mức 176.56 vào tháng 3/2018.

Bạn thấy đấy, nền giá chồng nền giá ở đây có đáy chiếc cốc thứ 2 không sâu hơn đáy chiếc cốc thứ nhất.

TRƯỜNG HỢP VĨNH HOÀN (VHC)

Năm 2017-2018 thực sự hai năm khó khăn đối với ngành thủy sản. Và mẫu hình ở VHC cũng rất khó để giao dịch.

Ngày 22/6/2017, VHC có điểm Breakout của mô hình VCP (Độ Biến Động Thu Hẹp) (mô hình này do phù thủy Mark Minervini sáng tạo). Nhưng giá chỉ tăng được 5% thì gãy đổ. Cú sập này phá thủng cả đáy của mô hình VCP nên quá trình đếm lại nền giá được bắt đầu (reset base).

Ngày 4/1/2018, trong khi toàn bộ thị trường chung bùng nổ trong xu hướng tăng cực mạnh, VHC có điểm breakout của mô hình chiếc cốc-tay cầm bằng cú mở gap up mạnh. Nhưng giá cũng chỉ tăng được 8% thì lại sập tiếp. Lần này VHC không phá thủng đáy của mô hình chiếc cốc-tay cầm.

VHC thiết lập một mẫu hình chiếc cốc tay cầm nhỏ trong 7 tuần. Toàn bộ mẫu hình từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2018 là NỀN GIÁ CHỒNG NỀN GIÁ, VỚI HAI MẪU HÌNH CHIẾC CỐC-TAY CẦM CHỒNG LÊN NHAU.

VHC SAU ĐÓ TĂNG +38% kể từ điểm phá vỡ ngày 5/7/2018. Bạn đọc có một ví dụ về mẫu hình NỀN GIÁ CHỒNG TRÊN NỀN GIÁ. ĐÂY LÀ NỀN GIÁ 1.

Ngoài lề: VHC THỰC SỰ LÀ MÃ CỔ PHIẾU KHÓ GIAO DỊCH CHỨ KHÔNG PHẢI DỄ. CỔ PHIẾU NÀY SAU ĐÓ TĂNG 100% CHO ĐẾN ĐỈNH THÁNG 11/2018. TUY NHIÊN, VHC lại xây nền giá 2 một cách rất gắt. Thường sau cú tăng 20% trong vòng 2 tuần từ nền giá 1, đó là biểu hiện của siêu cổ phiếu, và nắm giữ trong 8 tuần, nhưng VHC lại có cú sập cực mạnh trong quá trình xây nền giá hai.

NỀN GIÁ CHỒNG NỀN GIÁ LÀ MẪU HÌNH ĐÒI HỎI SỰ KIÊN NHẪN LỚN CỦA TRADER ĐỂ ĂN ĐƯỢC NHỮNG CON SÓNG LỚN. THÔNG THƯỜNG CÓ KHOẢNG 2-3 NỀN GIÁ CHỒNG LÊN NHAU, TỨC BẠN CÓ THỂ THỬ 2-3 LẦN MUA ĐỐI VỚI MỘT SIÊU CỔ PHIẾU. MỘT TRADER LÃO LUYỆN SẼ KHÔNG NẢN CHÍ ĐỐI VỚI MỘT CỔ PHIẾU DẪN DẮT SAU LẦN MUA ĐẦU TIÊN BỊ THẤT BẠI MÀ SẼ CHÚ Ý KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN ĐIỂM MUA TIẾP THEO.

Trả lời