[Phân tích sóng Elliott] SP500 cần vượt 2944 để lấy lại kịch bản tăng giá.

Đồ thị sau từ chuyên gia phân tích sóng Elliott-Gregra Horvat về SP500 Nếu không vượt qua được đường xu hướng dưới của kênh giá, SP500 vẫn còn một nhịp rơi nữa để tạo sóng v (vòng tròn) Còn kịch bản 2 là tăng giá khi vượt 2944, SP500 đi vào kịch bản tăng giá … Đọc tiếp [Phân tích sóng Elliott] SP500 cần vượt 2944 để lấy lại kịch bản tăng giá.