Livermore: Câu chuyện về nhà đầu tư thành công sống trên núi và chẳng xem bảng giá

Một khi nhà đầu tư trở nên lý trí và xây dựng được một hệ thống giao dịch chiến thắng mà anh ta đã vận dụng thành công trong nhiều năm, vẫn có rủi ro bị rơi vào hiện tượng giao dịch quá mức. Giao dịch quá mức là bệnh dịch hạch cho cả nhà … Đọc tiếp Livermore: Câu chuyện về nhà đầu tư thành công sống trên núi và chẳng xem bảng giá