Sóng Zigzag trong kênh giá, cách đánh sóng Elliott cực kỳ đơn giản và hiệu quả!

Hãy trading môt cách đơn giản và ngu ngốc nhất có thể. Đùa thôi! tôi nói vui từ câu châm ngôn” “KISS-keep it stupid simple”. Dịch văn vẻ một chút là “Ahihi, đồ ngốc, hãy giữ mọi thứ thật đơn giản”. Đừng làm phức tạp hóa vấn đề giao dịch. Chúa thích sự đơn giản, … Đọc tiếp Sóng Zigzag trong kênh giá, cách đánh sóng Elliott cực kỳ đơn giản và hiệu quả!