Nếu tín dụng được nới, TPB là một trong những ngân hàng được hưởng lợi và trở thành leader ngành ngân hàng?

Áp lực nới room tín dụng đang được đặt ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang rơi vào cạn room và hỗ trợ cho tăng trưởng nền kinh tế. Vào đầu tháng 3.2019, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo: “Để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bắt đầu ngay trong … Đọc tiếp Nếu tín dụng được nới, TPB là một trong những ngân hàng được hưởng lợi và trở thành leader ngành ngân hàng?