“GIÓ ĐÔNG” sẽ thổi bong bóng căng trở lại? Cơn điên rồi sẽ tới!

Trong hai ngày cuối tuần, tôi dành thời gian cho các môn đệ lớp TREND TRADER của mình để trao đổi những ý tưởng đầu tư. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cần phải che dấu đi những ý tưởng đầu tư vì mỗi nhà đầu tư có những cách nhìn và cách nghĩ rất … Đọc tiếp “GIÓ ĐÔNG” sẽ thổi bong bóng căng trở lại? Cơn điên rồi sẽ tới!