VN-Index Sắp có “Gió Đông”?. Mô hình sóng Elliott nói “có thể”!

Trên đồ thị sóng Elliott, tôi vẽ ra một kịch bản mới. Chỉ cần một thỏa thuận Trung-Mỹ thành công tốt đẹp, chúng ta sẽ có “Gió Đông” VN-Index nhảy hai gap liên tiếp. Nhưng gap thứ hai vol bé. Tôi đang nhìn thấy một kênh giá song song. Đường dưới của kênh giá mang … Đọc tiếp VN-Index Sắp có “Gió Đông”?. Mô hình sóng Elliott nói “có thể”!