Chỉ số S&P500 đã xuất hiện sóng chéo (Diagonal)

Trên đồ thị của S&P500 (H4) tôi phát hiện ra sự xuất hiện của sóng chéo Xem chi tiết về hướng dẫn giao dịch theo sóng chéo tại đây Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading) Có hai dấu hiệu cảnh báo đạt đỉnh của S&P500. Đầu tiên là, … Đọc tiếp Chỉ số S&P500 đã xuất hiện sóng chéo (Diagonal)