EUR/USD- Theo dõi kịch bản sóng tam giác - Chiemtinhtaichinh.com

EUR/USD- Theo dõi kịch bản sóng tam giác

Tôi đang theo dõi kịch bản sóng tam giác (triangle) có thể xuất hiên tại vị trí sóng B) trong sóng II, đối với cặp tỷ giá EUR/USD. Nêu điều này xảy ra, EUR/USD có thể tiến về 1.18

[update ngày 7/2/2019]  Kịch bản sóng tam giác theo trường hợp ngược lại

 

 

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời