Vàng có sóng phẳng (Flat wave) hay nền giá phẳng (Flat base): Tiếp tục hành trình lên 1,365 - Chiemtinhtaichinh.com

Vàng có sóng phẳng (Flat wave) hay nền giá phẳng (Flat base): Tiếp tục hành trình lên 1,365

Trên đồ thi H4 của vàng, tôi chỉ ra sự xuất hiện của sóng phẳng (Flat wave) theo mô hình sóng Elliott. Sóng phẳng xuất hiện ở vị trí sóng (b) của sóng y. 

Ở góc nhìn tổng thể dài hơn, sóng D có dạng double zigzag (w-x-y) đang có mục tiêu giá 1,365

 

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Theo phương pháp CANSLIM, đò thị của giá vàng được gọi là Flat base (nền giá phẳng) với thời gian tích lũy trong 5 tuần.

Combo sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (how to make money in stock)” phiên bản mới + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM” (ĐẶT TRƯỚC)- SÁCH BẢN QUYỀN

Trả lời