Sóng Elliott: Vàng được kỳ vọng tiến về vùng 1,300-1,350 USD/oz - Chiemtinhtaichinh.com

Sóng Elliott: Vàng được kỳ vọng tiến về vùng 1,300-1,350 USD/oz

Theo mô hình sóng Elliott, sóng D của sóng (B) nên đẩy vàng về vùng giá mục tiêu 1,300-1,350. Tôi cho rằng sự hiệu chỉnh nhẹ vài tuần vừa qua đang tạo ra mô hình sóng hiệu chỉnh iv. Giá vàng kỳ vọng tăng để hoàn tất sóng v trong sóng (a)

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Trả lời