Chỉ số SP500: Dao tạm dừng rơi, bão tạm lắng - Chiemtinhtaichinh.com

Chỉ số SP500: Dao tạm dừng rơi, bão tạm lắng

Đợt giảm từ ngày 3.10.2018 đã có đủ năm sóng giảm từ i (vòng tròn) xuống v (vòng tròn), kết thúc sóng 1. Khả năng thị trường sẽ có hồi phục theo sóng 2.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Wave Trading)

Cùng xem lại các bài dự báo bão

TTCK Mỹ dưới góc nhìn sóng Elliott: Bão chưa tan?

 

Trả lời