Fed tăng lãi suất sẽ dẫn đến khủng hoảng như thế nào?

Lịch sử không bao giờ là ánh trăng lừa dối. Đồ thị sau thể hiện diễn biến lãi suất của Fed và các cuộc khủng hoảng. Những năm 1980: Đó là cuộc khủng hoảng cho vay và tiết kiêm Mỹ, sau đó lan ra thị trường nhà đất, ngành ô tô, và các cuộc khủng hoảng … Đọc tiếp Fed tăng lãi suất sẽ dẫn đến khủng hoảng như thế nào?