Báo cáo COT cho thấy sóng lớn của vàng sắp trở lại.

Theo dữ liệu của CFTC (Commodity Futures Trading Commission- Ủy Ban Giao Dịch Thị Trường Hàng Hóa Tương Lai) vừa công bố vào tối thứ 6 (ngày 17/8/2018), số lượng vị thế bán khống của giá vàng của các nhà đầu tư “non-conmercial (phi thương mại hay nhóm Speculator) đang ở mức cao nhất trong … Đọc tiếp Báo cáo COT cho thấy sóng lớn của vàng sắp trở lại.