Tháng Năm 2018 - Page 3 of 3 - Chiemtinhtaichinh.com

Theo tháng: Tháng Năm 2018

AUD/NZD: Mua theo chiến lược: “Đuôi chuột túi Kangaroo kết hợp với phân kỳ dương” của Alexander Elder

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách […]