39 Bí Quyết Giao Dịch của nhà giao dịch theo sau xu hướng huyền thoại Seykota

Ed Seykota, một nhà giao dịch theo sau xu hướng được đề cập đến trong cuốn Market Wizards (Những Phù Thủy Trên Thị Trường Tài Chính) với thành tích tạo ra tỷ suất sinh lợi 250,000% (không phải lỗi đánh máy) trong hơn 16 năm. Tài năng của Seykota có thể sánh vai với những … Đọc tiếp 39 Bí Quyết Giao Dịch của nhà giao dịch theo sau xu hướng huyền thoại Seykota