Tải code Amibroker về Trend Template của Mark Minervini - Chiemtinhtaichinh.com

Tải code Amibroker về Trend Template của Mark Minervini

0VND for 1 year

Trend Template là một công cụ lọc cổ phiếu quan trọng của phù thủy chứng khoán Mark Minervini.

Clear
Liên hệ 0977.697.420 (Gặp Huy) khi cần đặt mua sách.